pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key cheap Office Professional Plus 2016 Key cheap Office Professional Plus 2016 Key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı


Türk gayrimenkul sektörü, özellikle son on yılda kayda değer biçimde öne çıkarak yatırımcılar için giderek daha cazip fırsatlar sunar hale gelmiştir. Avrupa ve ABD gayrimenkul pazarlarında son ekonomik kriz ve küresel mali daralmanın olumsuz etkileri hissedildiği halde, Türkiye’deki gayrimenkul pazarı gelecek vadetmektedir. Avrupa genelinde talepte azalma ve buna bağlı olarak konut fiyatlarında düşüş gözlense de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2011 yılının ikinci çeyreğinde 2010 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, apartman daireleri satışında % 18’lik bir artış gözlenmiştir. Bu da, Türkiye’nin gayrimenkul pazarında olağanüstü bir büyüme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir.

Küresel oyuncuların Türk gayrimenkul sektöründe yerlerini almaları, rekabetçiliğin gelişimine katkıda bulunurken, birleşme ve satın almalar sektörün genişlemesi ve büyüme hızına olumlu olarak yansımaktadır. PricewaterhouseCoopers (PWC) ve Urban Land Institute (ULI) tarafından hazırlanan “Avrupa – Gayrimenkulde Yükselen Trendler” raporu, Türk gayrimenkul sektörünün gerek yerel gerekse küresel anlamda nasıl ilgi odağı olduğunu gözler önüne sermektedir. Söz konusu raporun 2012 baskısına göre İstanbul, Avrupa yatırım pazarında “mevcut yatırımlar”, “yeni yatırımlar” ve “geliştirme” kategorilerinde en gözde şehir olarak Münih, Varşova, Berlin ve Stockholm’u geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Öte yandan, Emlak Sektörü Yabancı Yatırımcılar Birliği (AFIRE) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye 2012 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında gayrimenkul yatırımlarına ev sahipliği açısından en cazip üçüncü ülke olarak öne çıkmaktadır.

AB üyeliği yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye, gerçekleştirdiği reformlarla yatırımcıların gayrimenkul sektörüne girişlerini kolaylaştırmış, ilgili mevzuat yatırım sürecini birkaç basit adıma indirecek şekilde güncellemiştir. Özellikle Tapu ve Kadastro Kanunu, (Mortgage) Kanunu ve vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler, Türk gayrimenkul sektörünün rekabetçi yapısını koruma ve geliştirme amacı taşımaktadır.

Türk gayrimenkul sektörü, ülkenin gelişen ekonomik rakamları paralelinde değişen nüfus faktörleri sayesinde yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ülkenin sanayi ve ulaşım açısından yoğun olduğu bölgelerinde artan ticari faaliyet, iş yeri ve konut ihtiyacının da hızla artmasına yol açmaktadır.

  • Öngörülebilir enflasyon oranları ve tutarlı fiyatlar neticesinde istikrarlı, kurumsallaşmış ve küresel sektörle bütünleşmiş bir sektör.
  • Devam etmekte olan AB üyelik sürecine paralel olarak kayıt altına alma, şeffaflık, denetleme, kurumsallaşma gibi öğelerin öne çıktığı ve istatistikî verilerle desteklenen yüksek kalite standardı.
  • % 60’ı 34 yaşın altında olan nüfus; 2010 yılında 736 milyar ABD doları olarak hesaplanan GSYİH.
  • 2004 yılında 3,5 milyar TL olan konut kredisi rakamları 2011 yılının Eylül ayı itibarıyla 68 milyar TL’ye yükselmiştir. 2015 yılında konut kredilerinin Türkiye GSYİH’si içindeki toplam payının % 15’e ulaşması beklenmektedir.
  • Türkiye’de gayrimenkul sektörünün potansiyelinin bir göstergesi de ülkenin 2010 yılında 28,5 milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında 6. sırayı almasıdır. Söz konusu rakamlar, turizm sektörü göz önünde bulundurulduğunda Türk gayrimenkul sektörünün muazzam bir potansiyel teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.
  • 2000-2011 yılları arasında Türkiye’de bulunan modern alışveriş merkezlerinin sayısı 44’ten 284’e yükselmiştir.
  • Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’da yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusa kolay erişim sağlayan bölgesel bir üs ve enerji tedarikçisi ülkelerle tüketici ülkeler arasında bir enerji koridoru işlevi gören benzersiz konumu sayesinde Türkiye, sınırları dâhilindeki ticari işletme sayısının her geçen yıl artırmaktadır.
  • http://www.invest.gov.tr/tr-TR/sectors/Pages/RealEstate.aspx